"DARBE ve DARBE GİRİŞİMLERİNE KARŞIYIZ"

MALATYA BAROSU : "DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNE KARŞIYIZ"

Dün gece Türkiye askerî darbe girişimi yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrası  161 şehit verildi. Kurtuluş Savaşında dahi bombalanmayan Gazi Meclisimiz  bombalandı. Binlerce insanımız da yaralanmıştır.İfade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün güvence altında olduğu, kuvvetler ayrılığının hakim olduğu,yönetenlerin de kendilerini hukukla bağlı saydıkları,açıklık, hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlik ilkeleri içinde idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetiminde olduğu, farklılıklara, muhaliflere sabır, katlanma ve hoşgörünün gösterildiği, demokrasinin sadece belli sürelerde yapılan seçimlere ve sandıkta alınan oya indirgenmediği, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlandığı , kural ve kurumlarıyla işleyen demokrasinin her  incelendiğinde ayaklanmaların, darbelerin ve darbe girişimlerinin sayısız örnekleri bulunmaktadır. Kimden ve nerden gelirse gelsin her türlü darbelere ve darbe girişimlerine karşıyız.

Demokrasilerde sandıkla gelenler, sandıkla gitmelidirler. Darbeler ; ülkemizden, demokrasimizden, insanlarımızdan, zenginliklerimizden çok şey alıp, götürmüştür. Ülkemizin demokrasi kültürünün gelişmemesinde ve insani kaynakların doğru kullanılmamasında darbelerin rolü büyüktür.

Ülke demokrasimiz için bu uzun gece atlatılmıştır.Siyasi iktidara ,tüm siyasi partilere ve yurttaşlarımıza düşen sağduyu içinde hareket ederek, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaktır.Yapılan kalkışma, darbe girişimine kesin ve net çizgilerle karşı olmakla birlikte siyasi iktidarın toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında, ifade ve basın özgürlüğünün işletilmesinde, demokrasi standartlarının yükseltilmesinde, farklılıklara tahammül ve hoşgörüde görev ve sorumlulukları daha da artmış, hukukla bağlı kalarak yönetim sergilemek zorunluluğu daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır.

Darbe girişiminde bulunanların yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları almalarını yürekten diliyoruz.

Dileğimiz adil yargılanma ilkesi işletilerek, Sürecin tamamlanmasıdır.

Tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lânetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade ediyoruz.Ülkemize, demokrasimize, yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, saygılarımızla sunuyoruz.

    AV.ENVER HAN

MALATYA BARO BAŞKANI

 
Paylaş